Shares

Funcţionarii publici din România au un sindicat al lor, Sed Lex. De ce nu ar avea şi oile sindicatul Oaia Lex?

oaia