Shares

Concluzii îngrijorătoare ale Curţii de Conturi Suceava după un control efectuat anul trecut la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, instituţie condusă de mai bine de şapte ani de doctorul Petrea Dulgheru.

Potrivit celor care au verificat activitatea instituţiei, numărul animalelor existente în judeţul Suceava este o enigmă totală. „Medicii veterinari nu au respectat şi nu au impus/urmărit respectarea prevederilor legale privind identificarea şi înregistrarea animalelor, a exploataţiilor de animale autorizate în Baza Naţională de Date (SNIIA)”, se arată în raportul Curţii de Conturi Suceava.

Au fost cazuri în care în exploataţiile unor persoane erau înregistrate animale care aparţineau altor persoane din comună, pentru care s-au solicitat şi încasat prime de exploataţie. Inspectorii Curţii de Conturi au ajuns la concluzia că nu s-au făcut verificări în teren în privinţa existenţei animalelor comparativ cu datele înregistrate în acte.

Tot pe această linie, cărţile de exploataţie au fost distribuite fără respectarea prevederilor legale, iar din iunie 2008 acestea nici nu au mai ajuns la beneficiari.

„Sistemul informatic prin care se înregistrează, operează, procesează toate datele de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA, nu reflectă situaţia reală de pe teren, raportările cuprind date eronate şi neactualizate. SNIIA nu generează la nivelul DSVSA Suceava rapoarte istorice pe exploataţii şi specii de animale”, este concluzia celor de la Curtea de Conturi.

Un alt fapt grav semnalat în activitatea instituţiei condusă de Petrea Dulgheru este legat de prejudicierea bugetului de stat. Suma cu care oamenii actualului director al DSVSA Suceava au păcălit bugetul de stat se ridică la 126.236 de lei.

Suma provine din necalcularea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a banilor datoraţi pentru persoanele cu handicap neangajate. Este vorba de 50% din salariul minim brut pe ţară pentru 4% din numărul total de angajaţi.

„Totodată, nu au fost prezentate documente din care să rezulte că s-au achiziţionat produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sume echivalente cu cele datorate bugetului de stat”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Practic, instituţia condusă de Petrea Dulgheru a păcălit statul cu 71.798 de lei, reprezentând diferenţa dintre 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu a angajat persoane cu handicap, la care se adaugă 54.438 de lei, reprezentând majorări şi penalităţi de întârziere.

Competenţa cu care a condus Petrea Dulgheru Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava este pusă serios la îndoială având în vedere că în evidenţa contabilă domneşte haosul.

„În anul 2010 nu s-a organizat evidenţa contabilă analitică pentru debitori diverşi şi furnizori, respectiv medici veterinari împuterniciţi – concesionari şi ceilalţi furnizori de bunuri şi servicii”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Inspectorii veniţi în control au constatat că la începutul anului 2010, conducerea DSVSA Suceava nu a desemnat prin decizie internă o persoană sau mai multe persoane care să se ocupe cu alocarea şi gestionarea numerelor aferente formularelor de facturi, chitanţe, avize de expediţie şi alte documente.

„Formularele utilizate în cursul anului 2010 în funcţie de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru etc, nu au avut stabilite şi alocate numere de ordine sau serii, după caz, secvenţiale. Nu s-au elaborat proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori serii, după caz, prin care să se menţioneze, pentru exerciţiul financiar 2010, care este numărul sau seria de la care se emite primul document”, se mai menţionează în raportul Curţii de Conturi.

Cu alte cuvinte, DSVSA Suceava a fost condusă ca un SRL de cartier, o instituţie din care puteau ieşi mai multe documente fără ca nimeni să le poată verifica.

Potrivit raportului Curţii de Conturi, o parte dintre unităţile controlate de reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava au fost favorizate în comparaţie cu altele.

„Nu s-au calculat, înregistrat şi încasat penalităţile de întârziere pentru neplata în termen a debitelor de către unităţile cărora li s-a asigurat controlul sanitar-veterinar. Nu s-a sistat activitatea unităţilor care au beneficiat de control sanitar-veterinar şi nu au achitat facturile în termen de 30 de zile”, sunt concluziile şocante ale Curţii de Conturi Suceava despre modul cum erau tolerate anumite unităţi din judeţ de către şefii DSVSA Suceava.

De asemenea, s-a mai constatat că Serviciul de Inspecţie şi Control din cadrul DSVSA Suceava nu a efectuat toate activităţile de verificare prevăzute de legislaţie şi dispuse de ordonatorul principal de credite. Mai exact, este vorba de şapte circumscripţii sanitar-veterinare zonale şi 12 circumscripţii sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor aflate sub coordonarea directă a instituţiei.

Practic, pentru tot anul 2010 s-au întocmit, la nivelul unui judeţ de dimensiunea Sucevei, doar trei fişe de verificare a activităţii medicilor veterinari, în circumscripţiile veterinare Fălticeni, Gura Humorului 1 şi Suceava II.  

Tot în privinţa banilor şi a modului haotic în care s-a derulat activitatea DSVSA Suceava se înscrie şi modul de decontare a unor prestaţii. „În urma auditării cheltuielilor privind plata acţiunilor sanitar- veterinare realizate în anul 2010 de medicii veterinari concesionari, s-a constatat că au fost cuprinse în deconturi şi s-au decontat prestaţii care în realitate nu au fost efectuate”, se arată în raportul Curţii de Conturi Suceava.